Công ty TNHH Okamura Tokyo là một công ty chuyên quản lý bất động sản tại TPHCM. Chúng tôi tận dụng những kinh nghiệm quản lí bất động sản (kinh doanh quản lí bất động sản) phong phú, nhằm đem đến quý khách một dịch vụ mang tính chất lượng Nhật Bản.

Tin tức

15/04/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê SONG TRA TOWER tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Saigon Prime tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Phuong Nam tại quận 3, TP HCM.
09/04/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê ITower tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê COMECO TOWER tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Alpha Tower tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Centec Tower tại quận 3, TP HCM.
03/04/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Pax Sky2 tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Master tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê LienHoa tại quận 3, TP HCM.
28/03/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Jabes 2 tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê KM PLAZA tại quận 3, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Loyal tại quận 3, TP HCM.
23/03/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê SAIGON ROYAL tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê SaiGon RiverSide Office center tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Le Meriden tại quận 1, TP HCM.
15/03/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê VFC Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Land Mark tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê IMG tại quận 1, TP HCM.
08/03/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Fideco Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Blue Star tại quận 1, TP HCM.
06/03/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Zen Plaza tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Sunwah Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Sailing Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Maritimebank tại quận 1, TP HCM.
25/02/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê MB Sunny Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Lim Tower 1 tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Kumho Asiana tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Indochina Park Tower tại quận 1, TP HCM.
15/02/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Diamond Plaza tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê AB Tower tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Vincom Center tại quận 1, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Dinh Le tại quận 4, TP HCM.
02/02/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê REE TOWER tại quận 4, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê COPAC TOWER tại quận 4, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Cang Sai Gon tại quận 4, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê IPC tại quận 7, TP HCM.
26/01/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê PMD tại quận 7, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê IMV tại quận 7, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Parkson Paragon tại quận 7, TP HCM.
15/01/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Dai Minh (BS2) tại quận 7, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Beautiful Saigon tại quận 7, TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Waseco tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê V tại quận Tân Bình , TP HCM.
11/01/2015 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê TPA tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Sun Tower tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Sovilaco tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Scetpa tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê PHL tại quận Tân Bình , TP HCM.
21/12/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Park Royal Saigon Annex tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê NAM VIET tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Melody tại quận Tân Bình , TP HCM.
16/12/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Lotus tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê IDD2 tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Hai Au tại quận Tân Bình , TP HCM.
08/12/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Ha Do South tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Etown Tower tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Dai Nguyen tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê DAI AN tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê C.T tại quận Tân Bình , TP HCM.
28/11/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê BlueSky tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Athena tại quận Tân Bình , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Vinalines tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Vimadeco tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
22/11/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Van Oanh tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Pearl Tower tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Tuoi Tre Tower tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Ong & Ong tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
15/11/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Nhat Nghe tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Nam Viet Steel tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
08/11/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Thinh Phat tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Nam Giao tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê M-Star tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê The Prime tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
25/10/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Minh Phuc tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Lutaco tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
14/10/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê SONATA tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Inthanhnien tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Ha Phan tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
23/09/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê H&H tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Sogetraco tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Golden Bee tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
08/09/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê GMA tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Gilimex tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Saphire Tower tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
26/08/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Gia Thy tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Elilink tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
13/08/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Center Point tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê 294 tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
07/08/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê INTAN tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Nam Song Tien tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
21/07/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê ARIRANG tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê INDOVINABANK tại quận Phú Nhuận , TP HCM.
13/07/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Gilimex  tại quận Bình Thạnh , TP HCM.
Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Cavi tại quận Bình Thạnh , TP HCM.
25/06/2014 Thêm thông tin về căn hộ dịch vụ cho thuê Trường Thịnh tại quận 7(Phú Mỹ Hưng), TP HCM.
23/06/2014 Thêm thông tin về Khách sạn – căn hộ dịch vụ cho thuê T.A tại quận 7(Phú Mỹ Hưng), TP HCM.
20/06/2014 Thêm thông tin về Căn hộ dịch vụ cho thuê Southern Cross Sky View tại quận 7 (Phú Mỹ Hưng), TP HCM.
18/06/2014 Thêm thông tin về Toà nhà căn hộ – văn phòng cho thuê Petroland Tower tại quận 7 ( Phú Mỹ Hưng), TP HCM.
16/06/2014 Thêm thông tin về Toà nhà văn phòng cho thuê Loyal tại quận 3, TP HCM.