Tự giới thiệu

Nhân viên

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

Họ tên: NORIAKI ISHIBASHI
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Sinh ngày: 13/2/1957
Quê quán: Nhật
Ngôn ngữ: Nhật - Anh
Sở thích: Phim, Đọc Sách
Họ tên: NGHIÊM CẨM VÂN
Chức vụ: GD’s Assistant
Sinh ngày: 10 May 1978
Quê quán: Sài Gòn
Ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật
Sở thích: Chạy bộ
Họ tên: BÙI THANH TRÍ
Chức vụ: Hành chính - Nhân sự
Sinh ngày: 04/08/1987
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Việt, Anh
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc
Họ tên: BÙI THANH BÌNH
Chức vụ: Kế toán trưởng
Sinh ngày: 11/08/1972
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Việt, Anh
Sở thích: Du lịch, thể thao
Họ tên: TRẦN HOÀNG VỦ
Chức vụ: Kế toán tổng hợp
Sinh ngày: 23/11/1989
Quê quán: Tiền Giang
Ngôn ngữ: Việt, Anh
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc
Họ tên: LÊ VIẾT PHƯƠNG
Chức vụ: Trưởng phòng Marketing
Sinh ngày: 02/07/1987
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Việt, Anh
Sở thích: Đọc sách
BỘ PHẬN QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Họ tên: HUỲNH QUANG ĐÔNG
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 01/05/1979
Quê quán: An Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh
Sở thích: Đọc sách
Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 16/07/1987
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc, lướt web
Họ tên: NGUYỄN DƯƠNG MINH QUỐC
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 20/01/1989
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh
Sở thích: Du lịch, thể thao
Họ tên: ĐỖ THỊ HÀ NHI
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 18/11/1987
Quê quán: Đồng Nai
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc
Họ tên: NGUYỄN BÁ HOÀN
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 20/11/1981
Quê quán: Nghệ An
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh
Sở thích: Du lịch, ẩm thực, thể thao
Họ tên: HÀ ĐỨC PHÙNG
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 12/04/1982
Quê quán: Quãng Ngãi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Trồng vườn
Họ tên: LƯƠNG THANH TRIẾT
Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án
Sinh ngày: 26/12/1982
Quê quán: Kiên Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch
Họ tên: NGUYỄN THỊ THÙY NHU
Chức vụ: Phó ban quản lý dự án
Sinh ngày: 16/05/1985
Quê quán: Hà Tĩnh
Ngôn ngữ: Việt, Anh
Sở thích: Du lịch
Họ tên: VÕ HƯƠNG GIANG
Chức vụ: Phó ban quản lý dự án
Sinh ngày: 23/01/1989
Quê quán: Quảng Trị
Ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung
Sở thích: Du lịch, sách, bóng đá
Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Chức vụ: Phó ban quản lý dự án
Sinh ngày: 16/09/1980
Quê quán: Thanh Hóa
Ngôn ngữ: Việt
Sở thích: Học hỏi, giao lưu và tạo quan hệ


Bộ phận Chăm sóc khách hàng

Họ tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 26/03/1993
Quê quán: Hà Tĩnh
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Sở thích: Du lịch, đọc sách
Họ tên: ĐẶNG THỊ HẢO
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 14/12/1992
Quê quán: Hà Tĩnh
Ngôn ngữ: Việt
Sở thích: du lịch
Họ tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 20/10/1992
Quê quán: Hải Dươn
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Sở thích: Lướt web, nghe nhạc
Họ tên: ĐỖ THỊ TÂN HUYỀN
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 20/11/1992
Quê quán: Hải Dương
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Sở thích: Du lịch
Họ tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 11/08/1994
Quê quán: Hà Tĩnh
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Sở thích: Du lịch
Họ tên: NGUYỄN PHI YẾN
Chức vụ: Nhân viên lễ tân
Sinh ngày: 01/06/1996
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc


Bộ phận Kỹ thuật

Họ tên: MAI ANH TUẤN
Chức vụ: Kỹ sư trưởng
Sinh ngày: 02/04/1978
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Thể thao, du lịch
Họ tên: LÊ VĂN CÔNG
Chức năng: Nhân viên kỹ thuật
Ngày sinh: 02/02/1992
Quê quán: Bình Định
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch, nghe nhạc
Họ tên: PHẠM HOÀNG ÂN
Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật
Sinh ngày: 20/04/1994
Quê quán: Tiền Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch, nấu ăn, thể thao
Họ tên: DƯƠNG QUỐC HUY
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 30/11/1995
Quê quán: Đồng Tháp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch
Họ tên: VÕ TẤN ĐẠT
Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật
Sinh ngày: 04/04/1992
Quê quán: Long An
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Thể thao
Họ tên: PHAN TRUNG NGHĨA
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 02/03/1988
Quê quán: Quảng Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Bóng đá, du lịch
Họ tên: HỒ TRỌNG NGHĨA
Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật
Sinh ngày: 17/10/1993
Quê quán: Bình Dương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Đọc sách, thể thao
Họ tên: NGUYỄN MINH HIỀN
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 06/02/1989
Quê quán: Quảng Ngãi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch
Họ tên: HUỲNH TẤN PHÁT
Chức vụ: Trưởng nhóm kỹ thuật
Sinh ngày: 15/06/1990
Quê quán: Tiền Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Đọc sách
Họ tên: CAO SANG
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 07/04/1994
Quê quán: Bình Định
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Thể thao
Họ tên: PHAN TRẦN THANH
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 21/11/1987
Quê quán: Quảng Bình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Cờ tướng
Họ tên: LÊ CẢNH ĐỨC
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 29/03/1993
Quê quán: Quảng Trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Du lịch
Họ tên: CHÂU NGỌC THÁI
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 03/08/1984
Quê quán: An Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Bóng đá
Họ tên: LÊ VĂN LUÔN
Chức vụ: Nhân viên cảnh quan
Sinh ngày: 1974
Quê quán: Trà Vinh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Xem phim, đọc báo
Họ tên: ĐINH VĂN TĨNH
Chức vụ: Nhân viên cảnh quan
Sinh ngày: 1962
Quê quán: Hà Nam Ninh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Xem phim, đọc báo
Họ tên: LƯƠNG VĂN THỌ
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Sinh ngày: 1994
Quê quán: Hải Dương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Sở thích: Thể thao