Liên hệ

Tên khách hàng
Địa chỉ email
Số điện thoại
  Tên công ty
Khu vực theo yêu cầu Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 7 Quận Bình Thạnh Quận Tân Bình
Quận Phú Nhuận
Các vị trí khác trong nội thành
Các vị trí khác ở ngoại thành    
Yêu cầu loại Bất động sản Văn phòng  Văn phòng cho thuê
Căn hộ Căn hộ dịch vụ Nhà Khu dân cư khác
Xưởng sản xuất, nhà kho, đất
Kho chứa, trung tâm thương mại, khách sạn, tiện ích khác
Diện tích mong muốn Nhỏ hơn 50㎡ 50㎡-100㎡ 100㎡-150㎡ 150㎡-200㎡
200㎡- 300㎡ Lớn hơn 300㎡
Giá thuê Thấp hơn 500USD 500USD-750USD 750USD-1000USD
1000USD-1500USD 1500USD-2000USD
Hoặc
Thấp hơn 10USD/㎡ 10-15USD/㎡ 15-20USD/㎡
20-25USD/㎡ 25-30USD/㎡ 30-35USD/㎡
35-40USD/㎡ Trên 40USD/㎡
Ngày chuyển đến
Các yêu cầu và điều kiện khác của khách
Captcha