Dự án

Quận 1
Căn hộ cao cấp-nhà ở

Bất động sản cho thuê

 • District1 VMT Serviced Apartments (40-45㎡/800USD)
 • District1 Trang Ngoc Apartments (35-40㎡/600USD)
 • District1 The Manor 2 (20F/35㎡/750USD)
 • District1 The Manor 2 (18F/35㎡/750USD)
 • District1 The Manor 2 (9F/35㎡/750USD)
 • District1 The Manor 2 (12F/35㎡/550USD)
 • District1 Nguyen Thi Minh Khai Apartments (~30㎡/500USD)
 • District1 Nguyen Thi Minh Khai Apartments (~60㎡/650USD)
 • District1 My Vinh Apartment (93㎡/1100USD)
 • District1 My Vinh Apartment (76㎡/800USD)
 • District1 345 Apartment (40㎡/$730)
 • District1 SPRING COURT Serviced Apartments (264㎡/$5000)
 • Indochina Park Tower