Dự án

Quận 1
Cửa hàng-loại khác

Bất động sản cho thuê

  • Store-Restaurant-office($2500/month 270㎡)
  • Dist1 Nguyen Trai For Rent Restaurant. Store (264㎡/$5000)
  • Dist1 Ky Con For Rent Restaurant, Shop (384㎡/$2200)
  • Dist1 For Rent Shop, Restaurant. Office (200㎡-400㎡/$5500-$8000)