Dự án

Quận 2
Cửa hàng-loại khác

Bất động sản cho thuê

  • Pho Xinh Café for restaurant (700㎡/3500USD)