Dự án

Quận 3
Văn phòng

Bất động sản cho thuê

 • SONG TRA TOWER Office Building
 • Saigon Prime office Building
 • Phuong Nam Office Building
 • ITower Office Building
 • COMECO TOWER Office Building
 • Alpha Tower Office Building
 • Centec Tower
 • Pax Sky2 office building
 • Master Building
 • LienHoaBLD
 • Jabes 2
 • LOYAL BUILDING
 • KM PLAZA BUILDING
 • Do Thanh TOWER