Dự án

Quận 3
Cửa hàng-loại khác

Bất động sản cho thuê

  • Shop-Restaurant. 2800USD/month.