Dự án

Quận 7
Cửa hàng-loại khác

Bất động sản cho thuê

  • Lease Restaurant ( Nguyen Van Linh Street) $3000/month 640㎡
  • Dist7 For Rent Restaurant Store Shop ( 330㎡/$3800)
  • Dist7 For Rent Villa. Restaurant Nguyen Thi Thap ($7500/900㎡)
  • Dist7 For Rent Restaurant, Store, Shop Nguyen Thi Thap (575㎡/$7000)
  • Dist7 For rent Restaurant・Store Phu My Hung (200㎡/$2300)
  • Dist7 For Rent restaurant Phu My Hung ($2800/㎡/month)