EHOME3
  • Địa chỉ:   đường Hồ Học Lãm, Quận 6, TP HCM, Việt Nam
  • Loại hình:   Căn hộ
  • Diện tích:   từ 48.47 m2 đến 111.5 m2
  • Tổng cộng:   Có 14 Block căn hộ,mỗi Block có 9 tầng
  • Bãi đậu xe:   Có bãi đậu xe ô tô và xe máy
  • Giá bán:   Từ 615 triệu đồng
  • Phí quản lý:   3.500 đồng /m2